Oudervereniging

Oudervereniging

Per schooljaar wordt er  6 keer vergaderd. Doordat de directie en een wisselend teamlid telkens bij de vergaderingen aanwezig zijn, wordt er over en weer informatie uitgewisseld over actuele aangelegenheden en vindt er afstemming plaats over de activiteiten en festiviteiten die gepland staan.

Er wordt op school vergaderd. Aan het begin van het schooljaar worden er werkgroepen gevormd met daarin teamleden en leden van de oudervereniging, die zich specifiek gaan bezighouden met een bepaalde activiteit of festiviteit. Zo is het voor iedereen duidelijk wie, wanneer, wat gaat organiseren. De oudervereniging houdt draaiboeken bij die een handige ondersteuning zijn bij de organisatie van de verschillende activiteiten. 
 
Voor vragen, ideeën, opmerkingen of andere zaken is de oudervereniging te bereiken via de mail op ovtoverlaars@gmail.com