Over ons

Over ons

OBS De Toverlaars is een openbare basisschool in de wijk “De Keen” in Etten-Leur. Een school waar kinderen met verschillende achtergronden en levensovertuigingen elkaar ontmoeten en met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect. Een school waar elk kind een kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen door een uitdagende, positief pedagogische en veilige omgeving waar oog is voor talent. Kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving.

Het team

Visie Toverlaars

Onze school, de Toverlaars, vormt samen met De Leest, De Keen en Kober (kinderopvang en peuterspeelzaal) brede school ‘t Voortouw in wijk De Keen in Etten-Leur. Wij werken intensief samen met zowel beide scholen als met de kinderopvang.

Onze leerlingenpopulatie ligt rond de 180 leerlingen en is verdeeld over 8 groepen. De inhoud, vorm en resultaten van ons onderwijs sluiten meer en meer aan bij de wensen en behoeften van ons team, onze leerlingen en hun ouders. Wij zijn trots op wat De Toverlaars is en hoe De Toverlaars is gegroeid tot de school die we nu zijn. Op De Toverlaars werken wij vanuit de onderstaande kernwaarden

Creatief

Samen

Open(baar) en
eigentijds

Respect

Extra informatie

In de jaren negentig werd besloten dat er in Etten-Leur Noord een openbare school moest komen. Omdat de eerste plannen richting Schoenmakershoek gingen moest er voor deze nieuwe school een naam gekozen worden. Er werd een prijsvraag uitgeschreven en de naam “De Toverlaars” werd uitgekozen, omdat dit toepasselijk was in deze wijk. Toen dit alles in kannen en kruiken was, werden de plannen voor de bouw van Schoenmakershoek opgeschoven en het scholencomplex werd in de “De Keen” gevestigd. Omdat de naam er al was, is deze niet meer veranderd. Vandaar “De Toverlaars”. De Toverlaars is gestart op 7 september 1998. De Toverlaars maakt samen met De Keen, OBS De Leest, Kinderdagverblijf, BSO en Peuterspeelzaal deel uit van Brede School “Het Voortouw”. In januari 2003 is “Het Voortouw” in gebruik genomen.

Binnen “Het Voortouw” is de opvang geregeld voor kinderen van 0 – 12 jaar. Het
kinderdagverblijf “Woelwater” vangt kinderen op van 0 – 4 jaar. Op peuterspeelzaal “De
Berenboot” kunnen kinderen vanaf 2,5 jaar in speelgroepen opgevangen worden.
De Toverlaars, De Aventurijn en OBS De Leest zijn de basisscholen binnen de Brede School “Het Voortouw”. Buiten Schoolse Opvang (BSO) “De Kameleon” vangt kinderen op voor en na schooltijd.

Na schooltijd worden door externe instanties activiteiten georganiseerd, waar kinderen aandeel kunnen nemen.

Onderwijsgroep Markant-Leersaam heeft 10 scholen waarvan 3 openbare scholen in Etten-Leur. Naast De Toverlaars in wijk “ De Keen” zijn er ook nog De Springplank in wijk “Het Hooghuis” en De Leest in wijk “Schoenmakershoek”.

Alle scholen van onderwijsgroep Markant-Leersaam in Etten-Leur maken deel uit van een brede school.

Op onze school werken we met de kanjermethode. Een doorgaande lijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8. De kanjertraining is een effectief antwoord op hoe te komen tot gewenst sociaal gedrag. De kanjerregels zijn hiervoor het uitgangspunt:

Niemand lacht elkaar uit
Niemand speelt de baas
Niemand gedraagt zich zielig
We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar
We zijn eerlijk zonder te kwetsen

Twee werelden
De kanjertraining maakt een onderscheid in de ‘wereld van vertrouwen’ waarin de mensen elkaar recht willen doen en de ‘wereld van angst en wantrouwen’ waarbij dit niet het geval is. De Kanjertraining geeft aan dat ongeveer zo’n 20% van de kinderen de neiging heeft angstig en/of wantrouwend naar anderen te kijken. Deze manier van kijken naar anderen (wantrouwend, of juist niet), maakt een verschil in de wijze waarop deze kinderen sociale conflicten veroorzaken en denken op te lossen. De kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten: ‘zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht’.

Lees hier meer over de Kanjertraining in onze schoolgids.