Aanmelden rondleiding

Aanmelden rondleiding

Benieuwd of onze school echt past bij uw kind? Kom dan een kijkje nemen op De Toverlaars!

Wij nodigen je graag uit voor een persoonlijke rondleiding om kennis te maken met ons onderwijs en ons schoolgebouw. Iedereen is van harte welkom!

Je kunt telefonisch een afspraak maken of per mail met Paul van den Berg via onderstaande gegevens. of je gebruikt het aanmeldformulier hiernaast. Wij maken graag kennis met je. 

076 504 0287
detoverlaars@stichtingleersaam.nl

Beleid instroom kleuters

Uw kind mag voor het eerst naar de basisschool

Uw kind mag voor het eerst naar  de basisschool. Voor u en uw kind is dat een grote stap, één waar u natuurlijk best trots op bent. Het betekent dat uw kind alweer zo “groot” is, maar het houdt ook in dat u een gedeelte van de opvoeding moet overlaten aan anderen. Daarom wilt u graag weten welke school het beste past bij uw gezin, uw kind(eren) en hoe uw kinderen er begeleid worden. De basisschooltijd is een belangrijke periode van het leven. Zowel voor de kinderen als voor u. Iedere schooldag gaan de kinderen naar de basisschool en zijn daar vele uren toevertrouwd aan de professionele zorg van de leerkrachten.

Als ouders wil je een fijne school voor je kind. Het is ook niet niks, zo’n overstap van de vertrouwde thuissituatie naar een school. Hoe weet je nou of het wel de juiste plek is voor je kind? En als er meer scholen bij elkaar in de wijk staan waar ga je dan op letten? Wordt je kind wel gezien? Iedere ouder staat voor deze keuze. De tijd dat je kind automatisch naar dezelfde school ging als de buurkinderen ligt achter ons.

Wat kunt u het beste doen als u uw kind(eren) wilt aanmelden voor onze school?

  • U kunt onze schoolgids doorlezen, die vindt u op onze site en voor uzelf bepalen of ons onderwijsconcept u aanspreekt.
  • Een afspraak maken met de locatieleider van de betreffende school voor meer informatie (onderwijsconcept, onderwijsorganisatie, leerlingenzorg, activiteiten).  Voor de Toverlaars kunt u bellen naar: 076 – 5040287 of mailen naar detoverlaars@stichtingleersaam.nl. Wij laten u graag onze school zien.
  • Als u een beslissing genomen hebt kan uw kind ingeschreven worden. Op de Toverlaars doen we dat graag persoonlijk.

De Toverlaars is een openbare basisschool. Samen met De Aventurijn en bovenbouw van OBS De Leest is de Toverlaars gehuisvest in de Brede School “Het Voortouw”. De 3 scholen werken nauw samen met Het kinderdagverblijf “Woelwater”, Peuterspeelzaal “De Berenboot”en BSO “De Kameleon”.

Uw kind is ingeschreven. Hoe gaat het dan verder?

  • De directie schrijft het kind in d.m.v. een inschrijfformulier, getekend door minstens een van de verzorgers.
  • De verzorger geeft aan dat informatie opgevraagd kan worden bij de afleverende instantie (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf)  andere basisschool in geval van een oudere leerling) middels dit formulier.
  • Ongeveer een maand voor de 4de verjaardag van het kind worden de ouders door de leerkracht van het kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Zij kunnen in dit gesprek o.a. aangeven of het kind moet overblijven, wie hem / haar komt brengen en halen en/ of andere bijzonderheden, die belangrijk zijn voor de eerste opvang van het kind (introductieformulier/formulier lichamelijke ontwikkeling.)
  • Tijdens dit gesprek wordt er een afspraak gemaakt voor de “proefochtenden”.
  • De dag na de vierde verjaardag gaat het kind in principe elke dag naar de basisschool, in overleg met leerkracht en ouders kan dit in kleinere stapjes gaan.

Het kind is nog niet leerplichtig. Voor de ontwikkeling van het kind is het toch belangrijk dat hij/zij elke dag naar school komt. Uw kind zal zich dan het snelst op zijn/haar gemak voelen. In het begin komt het soms voor dat de dag te intensief en/of te lang is en dan kan er geadviseerd worden een enkele middag extra rust in te bouwen.

  • Als het kind in de zomervakantie jarig is, komt hij/zij de 1e of 2e dag na de vakantie voor de 1e keer op school. Eventueel in overleg met de leerkracht eerst nog proefochtenden of in etappes.

Schoolgewenning

Schoolgewenning is volgens de Wet mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Deze gewenning geldt voor maximaal 5 dagdelen, die al of niet aaneengesloten behoeven te zijn. In geval van schoolgewenning wordt steeds met de betreffende leerkracht een afspraak gemaakt.
De school gaat er van uit dat uw kind zindelijk is. Hiermee wordt bedoeld, dat uw kind overdag zelfstandig naar het toilet kan gaan. Is dit niet het geval, dan moet u dit melden bij de school. Vaak wordt het advies gegeven contact op te nemen met de GGD.

Op de Toverlaars hebben wij, naast Victor de Verkenner, een gewenning voor maximaal 2 dagdelen, die al of niet aaneengesloten behoeven te zijn.