Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Samen vergaderen we 7 a 8 keer per jaar over allerlei beleidsmatige zaken die de kinderen, leerkrachten en ouders aangaan. Wat er het afgelopen schooljaar zoal is besproken, is te vinden in ons jaarverslag. Daarnaast houden we je ook op de hoogte via de nieuwsbrief.

Wij hopen dat ouders en kinderen een fijn schooljaar gaan krijgen en bij eventuele vragen of opmerkingen die de MR aangaan kun je ons mailen op mr.detoverlaars@stichtingleersaam.nl

Wilt je de vergadering een keer bijwonen? Je kunt zich aanmelden bij de MR door een mail te sturen naar ons.

Wie zitten in de MR?
  • Erwin Manders: voorzitter en ouderlid
  • Wendy Stevens: ouderlid
  • Mark van der Mee: ouderlid
  • Patricia Wagtmans: teamlid en lid van de GMR
  • Jantina Stemerdink: teamlid en secretaris
  • Johan van Opstal: teamlid

Wat doet de MR?

Meedenken en meebeslissen is een gewone zaak geworden op school. Daardoor wordt het onderwijs democratischer en kunnen ouders erop toezien dat hun kinderen goed onderwijs krijgen. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) bepaalt dat op elke basisschool een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. Dit inspraakorgaan heeft als doel om bij beleidsvorming de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven.

In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van ouders en teamleden. De grootte van de raad wordt mede bepaald door het aantal leerlingen van de school. Op onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie teamleden. In principe worden één maal per twee jaar verkiezingen gehouden. De directeur is op verzoek van de leden van de MR bij de vergaderingen aanwezig.

MR taken

  •        het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen
  •        het bespreken van de gang van zaken op school met het bestuur
  •        de bevordering van openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school
  •        de gemeenschappelijke taken met de ouderraad