OBS de Toverlaars

OBS De Toverlaars

OBS De Toverlaars is een openbare basisschool in de wijk “De Keen” in Etten-Leur. Een school waar kinderen met verschillende achtergronden en levensovertuigingen elkaar ontmoeten en met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect. Een school waar elk kind een kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen door een uitdagende, positief pedagogische en veilige omgeving waar oog is voor talent. Kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving.

Een open cultuur

Zorg, respect en aandacht voor elkaar staat bij ons centraal. Er is structureel aandacht voor de sociaal- en emotionele ontwikkeling en het welzijn van alle kinderen. We maken goede afspraken met elkaar en er is ruimte voor elke inbreng en ontwikkeling. Zo ervaart iedereen een prettig, veilig en geborgen schoolklimaat.

Onderwijs op maat

Er wordt rekening gehouden met elk kind. Ieder kind heeft een eigen (leer)ontwikkeling. Bij ons zorgen we dat het optimale groeipotentieel wordt benut. Zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen hoort hierbij. Voor jezelf én dat voor anderen. Wij bieden elk kind de juiste begeleiding hiervoor.

Aandacht voor elk vak

Bij ons is er aandacht voor elke kernvak, maar ook voor bewegingsonderwijs en cultuureducatie. Bovendien worden de zaakvakken en de creatieve vakken binnen "themaonderwijs" aangeboden. Elk kind leert in alle vakken.

Iedereen is welkom

De Toverlaars is een openbare school met een democratische bestuursstructuur, waar kinderen vanuit verschillende gezindten de gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten, elkaars achtergronden en cultuur te begrijpen, te waarderen en te respecteren.

Onze school, de Toverlaars, vormt samen met De Leest, De Aventurijn en Kober (kinderopvang
en peuterspeelzaal) de brede school ‘t Voortouw in de wijk De Keen in Etten-Leur.

De inhoud, vorm en resultaten van ons onderwijs sluiten meer en meer aan bij de wensen en
behoeften van ons team, onze leerlingen en hun ouders. Wij zijn trots op wat De Toverlaars
is en hoe De Toverlaars is gegroeid tot de school die we nu zijn.

Contact

Openbare Basisschool De Toverlaars

Slagveld 55
4871 ND Etten-Leur 

076 504 0287
detoverlaars@stichtingleersaam.nl

Volg ons op