Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden
  • Inloop: 8.35 – 8.45 uur
  • Start schooldag: 8.45 uur
  • Einde schooldag: 14.15 uur
We stimuleren zoveel als mogelijk zelfstandigheid bij onze leerlingen als het gaat om aankomst en vertrek op school. Daarom vragen we ouders om ’s ochtends buiten afscheid te nemen van hun zoon/dochter en hen zelf naar binnen te laten lopen. Zeker bij jonge kinderen kan dit een grote succeservaring zijn en een boost voor het zelfvertrouwen. Ook merken we dat de klassen op deze manier rustiger kunnen starten en zo heeft de leerkracht ruimte om iedere leerling persoonlijk te verwelkomen bij binnenkomst. 
Als de school uit is, brengt de leerkracht de kinderen weer naar buiten. Hier kunt u als ouder achter het hek wachten.
 
Vakantie- en studiedagenrooster 2023-2024
Vakanties
 
Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie       
25 december t/m 5 januari 2024, let op: 22 december om 12 uur uit.
Voorjaarsvakantie
12 t/m 16 februari 2024
Goede vrijdag
Vrijdag 29 maart 2024
Tweede paasdag
Maandag 1 april 2024
Meivakantie
22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart
Donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024
Tweede pinksterdag
Maandag 20 mei 2024
Groep 1-2
Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei 2024
Einde schooljaar
Vrijdag 05-07-2024 vrij
 
 
Studiedagen groep 1-2 t/m 8
 
Studiedag 1
Maandag 23-10-2023
Studiedag 2
Woensdag 06-12-2023
Studiedag 3
Donderdagmiddag 18-01-2024 (kinderen om 12.15 uur vrij)
Studiedag 4
Vrijdag 09-02-2024
Studiedag 5
Maandag 11-03-2024
Studiedag 6
Donderdagmiddag 28-03-2024 (kinderen om 12.15 uur vrij)
Studiedag 7
Maandagmiddag 13-05-2024 (kinderen om 12.15 uur vrij)
Studiedag 8
Vrijdag 31-05-2024